Autor: apslobibit

מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערות ליווי באילת – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על העובד הגולה, מכיוון שהתשלום עבור הדיור נופל על יתרת העובד. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.